تنوع میلگرد طبق استاندارد ایزیری ایران

By |2019-06-09T17:14:09-01:00دسامبر 7th, 2015|Architecture, Construction, Engineering|

طبق استاندارد ایزیری ایران میلگرد ها در دو نوع A II و A III تولید می شوند که برای تولید میلگرد A II به صورت مستقیم در خط نورد آج زنی می شود ولی برای تولید میلگرد A III  از یک فرآیند دیگری به نام گوﺋیچنگ (خنک کاری) (خنک کاری معمولا با پاشش آب