ارتباط با میل ایران

آدرس دفتر مرکزی : زعفرانیه خیابان حکمی پلاک 14

آدرس معدن : سنگان خاف

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9 الی 5